Nieuws

Hieronder vindt u nieuwsberichten over Het Breed.

De algemene nieuwsbrieven  en nieuwsbrieven per fase staan onder een apart kopje.


Grofvuilregeling Stadsdeel
13 april 2015

Voor Fase I en II is de reguliere regeling van het stadsdeel weer van toepassing. Hier mogen de bewoners de plaats van de grofvuilkralen dus niet meer gebruiken. Het grofvuil kan elke 3e vrijdag van de maand aangeboden worden.
Het grofvuil moet aan de rand van de openbare weg  gezet worden zo dicht mogelijk bij de voordeur.

Via onderstaande link kunt u meer informatie vinden over de grofvuilregeling van het Stadsdeel.
http://www.noord.amsterdam.nl/wonen/afval/grofvuil-0/wijken-ophaaldata/overzicht/


Film en handleiding over het gebruik van de nieuwe verwarming
23 februari 2015

Omdat het instellen van de temperatuur bij Lage Temperatuur Verwarming anders is dan u gewend bent, hebben wij een animatiefilm en handleiding gemaakt over het gebruik van de nieuwe verwarming. Gebruikers van Lage Temperatuur Verwarming ontvangen binnenkort de handleiding, maar u kunt de handleiding ook alvast hier bekijken: Handleiding

De animatiefilm kunt u hieronder bekijken


Onderzoek Woonbond
18 februari 2015

Naar aanleiding van klachten van bewoners over het gebruik van Lage Temperatuur Verwarming heeft de Woonbond onderzoek gedaan naar de verwarming in gerenoveerde woningen. In het onderzoeksrapport van de Woonbond staan de volgende conclusies: ‘De woningen komen goed op temperatuur, maar langzamer dan de bewoners gewend zijn. De aanvoertemperatuur in de meterkast strookt meestal met de opgegeven stooklijn. Een aantal bewoners ervaart comfortklachten, omdat zij de woning niet warm genoeg stoken. Vaak wordt dit veroorzaakt door angst voor te hoge kosten. Door een combinatie van te lage radiatorstand en de toevoer van koude ventilatielucht ondervinden sommige bewoners klachten over een koude luchtlaag vlak boven de vloer.’


Bewoners fase 3 betrokken bij overleg
16 februari 2015

Op de blokbijeenkomst van 26 november hebben enkele bewoners zich gemeld voor het overleg over de voortgang van de 3e fase van het project. Het zijn Hans Hodl (A), Ineke Stegeman (B), Chandira Hehuat (A) en Marianne van der Veen (A). Zij zijn de contactpersonen voor de bewoners van Fase 3 in de blokken A, B en D.

Elke drie weken hebben wij overleg met Hans, Ineke, Chandira en Marianne. Woont u in de 3e fase en heeft u vragen of opmerkingen over de voortgang van de renovatie, dan kunnen zij dit met ons bespreken. U kunt contact met hen opnemen bij voorkeur per e-mail bewonersfase3@hetbreed.nl, maar bellen kan ook naar 020 – 636 22 75.


Nieuwe bestrating
6 februari 2015

Ook bij het noodtrappenhuis van blok M is nu de nieuwe bestrating klaar!

Bestrating bij Blok M noodtrappenhuis


Enquête voor bewoners van fase 2 – Blok F, K en M2
3 februari 2015

Voor de bewoners van de 2e fase is de renovatie van hun woning nu voorbij. Projectteam “Het Breed” wil graag weten wat er goed of fout is gegaan tijdens de uitvoering van de renovatie. Daarom wordt vanaf 9 februari een telefonische enquête uitgevoerd onder bewoners van de blokken F, K en M2 die het hele renovatieproces hebben meegemaakt.
Wij hebben USP Marketing Consultancy, een onafhankelijk onderzoeksbureau uit Rotterdam, gevraagd de enquêtes af te nemen.
Alle betrokken bewoners hebben inmiddels een schriftelijke aankondiging van de enquête ontvangen.


Rookmelders
26 januari 2015

In alle gerenoveerde woningen zijn rookmelders aangebracht. Als de rookmelder stoffig wordt, kan de rookmelder onnodig afgaan. Daarom is het verstandig om de rookmelder bij werkzaamheden (bijvoorbeeld boren of schuren) tegen stof te beschermen.

Ook is het belangrijk om de rookmelder maandelijks schoon te maken. U kunt dit het beste doen met de stofzuiger. (Gebruik het hulpstuk met de borstel.)

Op de rookmelder zit een klein knopje. Mocht de rookmelder onnodig afgaan, dan schakelt u deze uit door 10 seconden dit kleine knopje ingedrukt te houden.

Test uw rookmelder regelmatig. Hiervoor houdt u het kleine knopje op de rookmelder 10 seconden lang ingedrukt. Het alarm gaat dan ongeveer 10 seconden af en stopt vanzelf weer.


Bewoners 2e fase over naar Lage Temperatuur Verwarming en eigen meters
23 januari 2015

Per 1 januari zijn de blokken F, K en M2 overgegaan op zogenoemde Lage Temperatuur Verwarming. Dit betekent dat bewoners van deze blokken eigen meters hebben en de kosten voor verwarming en warm water voortaan direct aan Eneco betalen. Door de eigen meters betalen zij alleen hun werkelijke verbruik. Deze kosten worden niet meer volgens de verdeelsleutel met de servicekosten in rekening gebracht.

In januari wordt de temperatuur in de cv-installatie van deze blokken in vier stapjes geleidelijk teruggebracht. De temperatuur wordt dan hetzelfde als in de cv-installatie van de woningen van de eerste fase (de blokken G, H, L en M1).
Deze aanpassing heeft geen invloed op het verwarmen van de woningen.

Omdat is gebleken dat de werking van de Lage Temperatuur Verwarming niet voor iedereen duidelijk is, wordt er binnenkort een animatiefilmpje op deze website geplaatst en is er een folder in de maak met uitleg en tips voor een optimaal gebruik van de verwarming. We houden u hierover op de hoogte.


Herbeplanten van openbaar groen
December 2014

Nu fase 1 en 2 van de renovatie zijn afgerond, wordt een begin gemaakt met het herbeplanten van openbaar groen.
Hoveniersbedrijf Bron Groenvoorziening zal hiermee beginnen bij de blokken G en H.
Bent u benieuwd naar de beplantingsplannen, dan kunt u deze hier bekijken: Blok G, Blok H, Blok F, Blok K, Blok L, Blok M1, Blok M2


Het Projectbureau is verhuisd!
December 2014

Eind 2014 zijn de renovatiewerkzaamheden in fase I en II (Het Hoogt en Het Laagt) afgerond.
Eind november is gestart bij Bovenover en Benedenlangs.
Om dichter bij de bewoners in de 3e en 4e fase te zitten, is het projectbureau op 12 december verhuisd naar Bovenover 341 (de oude huismeestersruimte in blok E).
De spreekuren blijven gelijk, dinsdag van 10.00 – 11.00 uur en donderdag van 14.30 – 15.30 uur.

Ook de bouwplaats en het ketenpark van de aannemer is verhuisd. Er is een nieuwe bouwplaats ingericht op het parkeerterrein voor blok B.