Nieuws

Renovatie jong monument Het Breed is klaar 
23 augustus 2016

De renovatie is klaar en dat vierden we met onze bewoners en speciale gast minister Stef Blok. Ook hebben hier een persbericht over gestuurd.

Stef Blok en Anke Oosterbaan officiele handeling Het Breed
Minister Stef Blok met Anke Oosterbaan, oudste bewoner van Het Breed onthullen gedicht.

Alle foto’s van het buurtfeest staan op Facebook.


Feestelijke oplevering met bewoners op 22 augustus
29 juli 2016

Alle woningen zijn gerenoveerd en we zijn trots op het eindresultaat. Zonder uw medewerking en geduld was het niet gelukt. Wij willen u hier voor bedanken. Dat vieren we op deze avond.

Samen met bewoners uit Het Breed vieren we dit op maandag 22 augustus van 17.00 tot 20.00 uur bij het Breedhuis, tegenover woonblok C. Er zijn hapjes, drankjes en er is muziek. Ook voor kinderen zijn er activiteiten.

————————————————————————————————————————

Heeft u nog vragen over de renovatie?
29 juli 2016

Neem dan contact op met Ymere of Eigen Haard via het algemene telefoonnummer van uw corporatie.
————————————————————————————————————————

Wijzigingen: nieuws van Eneco
5 april 2016

Hebt u een overeenkomst met Eneco voor warm (tap)water en verwarming? Dan wijzigen de volgende punten:

  • De minimale temperatuur is in de aangepaste leveringsovereenkomst op 40°C gezet.
  • Er is op het overeenkomstformulier een verwijzing naar de leveringstemperatuur voor warm tapwater toegevoegd. In uw welkomstpakket heeft u een exemplaar van de algemene voorwaarden van Eneco ontvangen. In artikel 1 lid 2 van deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar de aansluitvoorwaarden. In deze aansluitvoorwaarden wordt de leveringstemperatuur aangegeven in artikel 2.3.2.

De volgende punten zijn aangepast in de leveringsovereenkomst:

  • De minimale aanvoertemperatuur verwarming is verhoogd van 35°C naar 40°C.
  • De lineaire stooklijn is toegevoegd: buitentemperatuur/aanvoertemperatuur 20°C/ 40°C naar – 10°C/65°C.
  • Toelichting waar de leveringstemperatuur van warm tapwater terug te vinden is.

De wijzigingen gelden voor alle overeenkomsten. Ook al heeft u de overeenkomst al getekend.
Algemene voorwaarden Eneco, versie 2014
Aansluitvoorwaarden Eneco, versie 2015

————————————————————————————————————————

Voor bewoners van de blokken C en E is de overgang naar Eneco uitgesteld
24 maart 2016

Alle woningen in de blokken C en E (fase IV) zijn opgeleverd. Net als in de vorige fases, zou de overgang naar individueel afrekenen van warmte en warm water met Eneco, zo snel mogelijk na de oplevering plaatsvinden. Het was de bedoeling dat dit per 1 mei zou gebeuren.

Helaas heeft ongeveer een derde van alle bewoners van de blokken C en E, het contract nog niet opgestuurd naar Eneco. We hebben daarom moeten besluiten de overgang naar individueel afrekenen, uit te stellen tot 1 juli 2016. De overgang kan namelijk pas plaatsvinden als alle bewoners een contract met Eneco hebben gesloten. Voor bewoners die het contract al hebben opgestuurd, wordt de ingangsdatum automatisch aangepast.

Deze week ontvangen alle bewoners van de blokken C en E een brief over dit onderwerp.


Spreekuren Projectbureau
29 februari 2016

In de maand maart is er op het Projectbureau alleen nog een spreekuur op dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur. Op 1 maart is er geen spreekuur. Het Projectbureau is dan gesloten in verband met renovatiewerkzaamheden.

Na 31 maart zijn er geen spreekuren meer.


Tijdelijke sluiting Projectbureau
29 februari 2016

In verband met renovatiewerkzaamheden is het Projectbureau gesloten op maandag 29 februari, dinsdag 1 maart en woensdag 2 maart.


Meters van Eneco werken goed
13 januari 2016

Om de juiste werking van de meters voor warmte en warm water te controleren, zijn twee meters in verschillende woningen getest. Een onafhankelijk bureau heeft de meters geijkt. Uit dit onderzoek blijkt dat de meters goed werken. De rapporten van dit onderzoek kunt u hier bekijken.
IJkrapport warmtapwatermeter
IJkrapport warmtemeter


Kerstsluiting
30 november 2015

In de periode van maandag 21 december 2015 t/m zondag 3 januari 2016 worden er door de aannemer geen werkzaamheden uitgevoerd.

Vanaf vrijdagmiddag 18 december is ook het Projectbureau gesloten.
Op maandag 4 januari 2016 staan wij weer voor u klaar!
Ons e-mailadres info@hetbreed.nl en het telefoonnummer 020 – 555 2760 blijven bereikbaar.

Voor spoedgevallen die de renovatiewerkzaamheden betreffen, kunt u aannemer Van der Leij bereiken via telefoonnummer 06 – 2706 3465.

Voor alle overige zaken kunt u bellen met:
Ymere 088 – 000 89 00 of met
Eigen Haard 020 – 680 18 01


De aannemer gaat de mechanische ventilatie aanpassen in gerenoveerde woningen
31 augustus 2015

In september en oktober verwijdert de aannemer een onderdeel (demper) achter de ventilatieroosters in de badkamer, toilet en keuken. Dit gebeurt in alle woningen die zijn gerenoveerd vóór 13 april 2015. Hierdoor kunnen we de grote centrale ventilator op het dak lager afstellen en maakt de ventilator in de woningen minder geluid.
Van bewoners ontvingen wij klachten over het geluid van het ventilatiesysteem. Een adviesbureau en de Woonbond hebben onderzoek gedaan naar deze klachten en geadviseerd over een oplossing.
Na de aanpassing werkt het systeem nog steeds goed, maar er is minder geluid in de woningen.

Bewoners van gerenoveerde woningen ontvangen een brief voor een afspraak
Is uw woning vóór 13 april 2015 gerenoveerd? Dan ontvangt u een brief van de aannemer met informatie over de werkzaamheden. De werkzaamheden duren ongeveer 15 minuten.

Het is belangrijk dat de aannemer deze werkzaamheden doet
Nadat in alle woningen het onderdeel achter de ventilatieroosters is verwijderd, stellen wij de grote centrale ventilator op het dak lager af. De ventilatie in de woning werkt niet goed, als het onderdeel niet is verwijderd. Het is dus belangrijk dat de aannemer deze werkzaamheden doet. Is uw woning vóór 13 april 2015 gerenoveerd en heeft u eind oktober nog geen brief van de aannemer ontvangen? Neemt u dan contact met ons op. U bereikt ons via 020 – 555 27 60 of info@hetbreed.nl


Oproep voor bewoners in fase IV
10 juli 2015

Woont u in blok C of blok E? En wilt u contactpersoon zijn voor andere bewoners in fase IV en met ons de voortgang van de renovatie afstemmen?
Meldt u zich dan aan bij Gerda de Haan van het Projectbureau. Dat kan door te bellen met (020) 555 27 60 of een mailtje te sturen naar info@hetbreed.nl


Noodkap van 14 zieke iepen
24 juni 2015

Op donderdag 25 juni start het stadsdeel met het kappen van 14 iepen en het verwijderen van de onderbeplanting op de hoek Waddenweg/Buikslotermeerplein.  De iepen worden verwijderd in het kader van de bestrijding van iepziekte. Voor het kappen heeft het stadsdeel een noodkapvergunning aangevraagd. Om welke bomen het gaat, kunt u zien op dit kaartje.

De werkzaamheden duren vijf werkdagen. Parkeerverboden worden geplaatst en een aantal parkeerplaatsen wordt afgezet.


Voortgang renovatie fase III
10 juni 2015

De renovatiewerkzaamheden bij blok A en D zijn bijna klaar. De entreehuisjes D en D-B zijn al gereed en de openbare ruimte is door het Stadsdeel opnieuw ingericht.

entreehuisje blok D

Blok B wordt nu volop gerenoveerd. We verwachten dat eind september 2015 alle werkzaamheden in fase III zijn afgerond.


Werkzaamheden aan buitenzijde van de gebouwen in fase I en II
10 juni 2015

Er is gebleken dat op enkele plaatsen om de kolommen aan de buitenzijde van de gebouwen nog asbesthoudende kit aanwezig is. Deze kit zal vervangen worden. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren zal er gebruik gemaakt worden van een hangsteiger.

De werkzaamheden zullen op 15 juni starten op blok F, t.p.v. Het Hoogt 313/Het Laagt 183. Naar verwachting zijn we bij blok F klaar op 17 juli. Vervolgens wordt de kit op blok K vervangen in de periode van 13 juli t/m 4 september.
Daarna volgen de blokken M, L, H en als laatste blok G.

Alle bewoners van deze blokken zullen per brief nader worden geïnformeerd over de planning en werkzaamheden.


Folder over Lage Temperatuur Verwarming verspreid
22 april 2015

Deze week hebben alle bewoners van de 1e en 2e fase (blokken F, G, H, K, L en M) de beloofde handleiding over de werking van de Lage Temperatuur Verwarming ontvangen.

Bewoners van de blokken A, B en D (fase 3), ontvangen de handleiding in oktober, als de installatie wordt omgezet naar de lagere temperatuur.

Voor de bewoners van de blokken C en E (fase 4), worden later dit jaar bewonersavonden georganiseerd, speciaal over de overgang naar Eneco. Door middel van presentaties, wordt u dan precies uitgelegd wat er gaat veranderen aan de installatie en aan de manier van afrekenen van warmte en warm water.


Grofvuilregeling Stadsdeel
13 april 2015

Voor Fase I en II is de reguliere regeling van het stadsdeel weer van toepassing. Hier mogen de bewoners de plaats van de grofvuilkralen dus niet meer gebruiken. Het grofvuil kan elke 3e vrijdag van de maand aangeboden worden.
Het grofvuil moet aan de rand van de openbare weg  gezet worden zo dicht mogelijk bij de voordeur.

Via onderstaande link kunt u meer informatie vinden over de grofvuilregeling van het Stadsdeel.
http://www.noord.amsterdam.nl/wonen/afval/grofvuil-0/wijken-ophaaldata/overzicht/


Film en handleiding over het gebruik van de nieuwe verwarming
23 februari 2015

Omdat het instellen van de temperatuur bij Lage Temperatuur Verwarming anders is dan u gewend bent, hebben wij een animatiefilm en handleiding gemaakt over het gebruik van de nieuwe verwarming. Gebruikers van Lage Temperatuur Verwarming ontvangen binnenkort de handleiding, maar u kunt de handleiding ook alvast hier bekijken: Handleiding

De animatiefilm kunt u hieronder bekijken


Onderzoek Woonbond
18 februari 2015

Naar aanleiding van klachten van bewoners over het gebruik van Lage Temperatuur Verwarming heeft de Woonbond onderzoek gedaan naar de verwarming in gerenoveerde woningen. In het onderzoeksrapport van de Woonbond staan de volgende conclusies: ‘De woningen komen goed op temperatuur, maar langzamer dan de bewoners gewend zijn. De aanvoertemperatuur in de meterkast strookt meestal met de opgegeven stooklijn. Een aantal bewoners ervaart comfortklachten, omdat zij de woning niet warm genoeg stoken. Vaak wordt dit veroorzaakt door angst voor te hoge kosten. Door een combinatie van te lage radiatorstand en de toevoer van koude ventilatielucht ondervinden sommige bewoners klachten over een koude luchtlaag vlak boven de vloer.’


Bewoners fase 3 betrokken bij overleg
16 februari 2015

Op de blokbijeenkomst van 26 november hebben enkele bewoners zich gemeld voor het overleg over de voortgang van de 3e fase van het project. Het zijn Hans Hodl (A), Ineke Stegeman (B), Chandira Hehuat (A) en Marianne van der Veen (A). Zij zijn de contactpersonen voor de bewoners van Fase 3 in de blokken A, B en D.

Elke drie weken hebben wij overleg met Hans, Ineke, Chandira en Marianne. Woont u in de 3e fase en heeft u vragen of opmerkingen over de voortgang van de renovatie, dan kunnen zij dit met ons bespreken. U kunt contact met hen opnemen bij voorkeur per e-mail bewonersfase3@hetbreed.nl, maar bellen kan ook naar 020 – 636 22 75.


Nieuwe bestrating
6 februari 2015

Ook bij het noodtrappenhuis van blok M is nu de nieuwe bestrating klaar!

Bestrating bij Blok M noodtrappenhuis


Rookmelders
26 januari 2015

In alle gerenoveerde woningen zijn rookmelders aangebracht. Als de rookmelder stoffig wordt, kan de rookmelder onnodig afgaan. Daarom is het verstandig om de rookmelder bij werkzaamheden (bijvoorbeeld boren of schuren) tegen stof te beschermen.

Ook is het belangrijk om de rookmelder maandelijks schoon te maken. U kunt dit het beste doen met de stofzuiger. (Gebruik het hulpstuk met de borstel.)

Op de rookmelder zit een klein knopje. Mocht de rookmelder onnodig afgaan, dan schakelt u deze uit door 10 seconden dit kleine knopje ingedrukt te houden.

Test uw rookmelder regelmatig. Hiervoor houdt u het kleine knopje op de rookmelder 10 seconden lang ingedrukt. Het alarm gaat dan ongeveer 10 seconden af en stopt vanzelf weer.


Bewoners 2e fase over naar Lage Temperatuur Verwarming en eigen meters
23 januari 2015

Per 1 januari zijn de blokken F, K en M2 overgegaan op zogenoemde Lage Temperatuur Verwarming. Dit betekent dat bewoners van deze blokken eigen meters hebben en de kosten voor verwarming en warm water voortaan direct aan Eneco betalen. Door de eigen meters betalen zij alleen hun werkelijke verbruik. Deze kosten worden niet meer volgens de verdeelsleutel met de servicekosten in rekening gebracht.

In januari wordt de temperatuur in de cv-installatie van deze blokken in vier stapjes geleidelijk teruggebracht. De temperatuur wordt dan hetzelfde als in de cv-installatie van de woningen van de eerste fase (de blokken G, H, L en M1).
Deze aanpassing heeft geen invloed op het verwarmen van de woningen.

Omdat is gebleken dat de werking van de Lage Temperatuur Verwarming niet voor iedereen duidelijk is, wordt er binnenkort een animatiefilmpje op deze website geplaatst en is er een folder in de maak met uitleg en tips voor een optimaal gebruik van de verwarming. We houden u hierover op de hoogte.